เมืองซับโปโรแห่งเกาะฮอกไกโดเป็นครัวอาหารรสเลิศ มีต้นกำเนิดจากร้านขายดงบุริหน้าอาหารทะเลโดยเฉพาะที่ "ตลาดนิโจ"! [Donburi Chashitsu] [Marusen chokusetsu]

ภาษาไทย | 繁体中文 | 簡体中文 | 日本語

ข้าวราดหน้าเม่นทะเลดิบ  มูลค่าตลาด

ร้านตลาดนิโจเมืองซัปโปโรร้านสาขาสนามบินนิวชิโตเสะOtaru ซาไก -machi ถนน

ข้าวราดหน้าสามสามสี
2,980เยน (รวมภาษี)

ร้านตลาดนิโจเมืองซัปโปโรร้านสาขาสนามบินนิวชิโตเสะOtaru ซาไก -machi ถนน

ข้าวราดหน้าไข่ปลาแซลมอนและเม่นทะเลดิบ
3,680เยน (รวมภาษี)

ร้านตลาดนิโจเมืองซัปโปโรร้านสาขาสนามบินนิวชิโตเสะOtaru ซาไก -machi ถนน

ข้าวราดหน้าสามสามสี(ปูไข่แซลมอน เม่นทะเลดิบ)
2,880เยน (รวมภาษี)

ร้านตลาดนิโจเมืองซัปโปโรร้านสาขาสนามบินนิวชิโตเสะOtaru ซาไก -machi ถนน

ข้าวราดหน้าสามสามสี(ปูไข่แซลมอน เม่นทะเลดิบ)
2,380เยน (รวมภาษี)

ร้านตลาดนิโจเมืองซัปโปโรร้านสาขาสนามบินนิวชิโตเสะOtaru ซาไก -machi ถนน

ข้าวราดหน้าสามสามสี(ปลาแซลมอน กุ้งหวาน เม่นทะเลดิิบ)
1,680เยน (รวมภาษี)

ร้านตลาดนิโจเมืองซัปโปโรร้านสาขาสนามบินนิวชิโตเสะOtaru ซาไก -machi ถนน

 

ข้าวราดหน้าสามสี (ปลาทูน่า ไข่ปลาแซลมอน เนื้อปูจักรวรรดีที่ปอกเรียบร้อย)
1,680เยน (รวมภาษี)

ร้านตลาดนิโจเมืองซัปโปโรร้านสาขาสนามบินนิวชิโตเสะOtaru ซาไก -machi ถนน

 

ข้าวราดหน้าสามสี (ปลาแซลมอน หอยเชลล์เนื้อปูจักรวรรดีที่ปอกเรียบร้อย)
1,680เยน (รวมภาษี)

ร้านตลาดนิโจเมืองซัปโปโรร้านสาขาสนามบินนิวชิโตเสะOtaru ซาไก -machi ถนน

 

ข้าวราดหน้าสามสี (ปลาทูน่า ไข่ปลาแซลมอน เนื้อปูจักรวรรดีที่ปอกเรียบร้อย)
1,380เยน (รวมภาษี)

ร้านตลาดนิโจเมืองซัปโปโรร้านสาขาสนามบินนิวชิโตเสะOtaru ซาไก -machi ถนน

 

※เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ฤดูกาล ปริมาณสินค้าอาจมีจำกัด หรืออาจของหมด ขอให้สอบถามรายละเอียดกับพนักงานของร้าน!
※อูนิทะเลมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถบอกสถานการณ์สินค้าได้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้!